Täze model BS 710 göçme piezoelektrik ot ýakmak aşhana butan gazy Aşhana üçin fakel ýeňil

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: kümüş, gara

2. Ölçegi: 15X7X19.5 sm

3. Agramy: 327 gr

4. Howanyň kuwwaty: 20g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Alýumin garyndy gabygy

7. Çaga çydamly açyk enjam (CR)

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: goşa gül

11. Gaplamak: 60 sany / guty;10 sany / orta guty

12. Ölçegi: 61.5 * 43.3 * 56 sm

13. Jemi arassa agramy: 27 / 25.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Howa rozetkasy we pagoda gurluşy ýokary temperatura alawyny öndürip bilýän ajaýyp ussatlyk bilen öndürilýär.

2. Howa gutusy uly kuwwata eýedir we uzak möhletli işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe gezek çişirilip bilner.

3. Ot rozetkasynyň bölekleri berk we çydamly, ýokary temperatura çydamly (1300).

4. Dürli gurşawda taýyn ot almagy üpjün etmek üçin täze wyklýuçatel dizaýny we awtomatiki ot ýakmak enjamy.

5. Alawy sazlamak işi ýönekeý we çeýe, ýangynyň ululygy birneme durnukly.

BS-710-(1)

Ulanyş ugry

1. Çaganyň çydamly berkitmesini gulplama ýagdaýyna basyň.

2. Ot alma düwmesini basyp saklaň we alawy saklamak üçin barmak bilen gulp ýagdaýyna ýokaryk süýşüriň.

3. “Igniton” düwmesine täzeden bassaňyz, “Dowamly Flame Latch” täzeden başlar we ýangyny söndürer.

4. Fakeli dowamly alaw üçin ulananyňyzdan soň, ýangyn birden öçýär.

5. Fakeli tersine saklaň we fakeliň göwresini sarsdyryň. Iň oňat gazlaşdyrmak üçin bu hereketden soň.

BS-710-1
BS-710-(5)

Armyly maslahatlar

1. Ulanylanda oda ýa-da ýangyndan goraýan turba degmäň.

2. Ulanylandan soň derrew ýangyndan goramak turbasyna degmäň.

3. Çyra fakelleri çagalar gözegçiliksiz ulanmaly däldir.

4.Gaty doly çişirmäň we inflýasiýanyň wagty 10 sekuntdan geçmeli däldir.

5. Inflýasiýadan öň, bişirilen fakeldäki galyndy butany arassalaň.Inflýasiýadan soň, ýangyn uçarynyň öňüni almak üçin birnäçe minut durmaly.

BS-710-(4)
BS-710-(6)

  • Öňki:
  • Indiki: