Iň oňat hilli BS 630 sazlanyp bilinýän professional nahar bişirmek elektron otlaýjy ot ýakýan

Gysga düşündiriş:

1. Reňk: kümüş, gara, gyzyl, ýaşyl, gök, altyn

2. Ölçegi: 13.6X6.7X17.5 sm

3. Agramy: 242g

4. Howanyň kuwwaty: 15g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Alýumin garyndy gabygy

7. Çaga çydamly açyk enjam (CR)

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: reňk gutusy

11. Daşarky karton: 60 sany karton;10 sany / orta guty

12. Ölçegi: 56 * 50 * 44 sm

13. Jemi arassa agramy: 23/22 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Çaga howpsuzlygy gulpy, göni oda.

2. Adamlaşdyrylan dizaýn.Amatly duýgy, ýokary hilli.sazlamak aňsat.

3. Kelle, islegleriňize görä ýalyn ululygyny sazlaýar.

4. Bürünç burun, gurlan ýokary hilli, güýçli ýangyn güýji, howpsuz we ýakmak aňsat däl.

BS-630- (10)
BS-630- (9)
BS-630- (11)
BS-630- (1)
BS-630- (8)
BS-630- (4)

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Butan doldurylandan soň ýakmak üçin ot ýakmagy basyň.Doldurylandan soň 5 minutdan az garaşmaň we fakeliň üstünden aşa zarýad bermäň, uly apelsin alawyna sebäp bolup biler, bu howply.

2. Üznüksiz alaw re modeimine geçiň: Fakeli ýakanyňyzda ot ýakmagy sagat ugruna öwüriň we ody ýakar.

3. ameangynyň derejesini dolandyrmak üçin pyçak düwmesini süýşüriň, butan ýakylanda seresap boluň.

4. Ot almagy "açyk" stansiýa öwüriň, ýalyn öçer.Ulanylandan soň, heläkçiligiň döremeginiň öňüni almak üçin ot ýakmagy gulplaň.

BS-630- (2)
BS-630- (3)

Hoşniýetli maslahatlar

1. Howpsuzlyk üçin ýangyndan we ýangyjy materiallardan uzak duruň.

2. ameangyn fakelini 15 minutdan köp ulanmaň.

3. Elçyrany dynç alyň we ulananyňyzdan soň tebigy sowadyň, ýokary temperatura böleklerini suwa çümdürmäň.

4. Gaz goşulanda, howa girelgesinde howa syzmagy bar bolsa, bu gaz silindriniň doludygyny aňladýar.

5. Ulanylanda çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

6. Ulanylanda gorag turbasyna degmäň.

7. Önümi göni gün şöhlesinden uzakda saklaň.

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary garşylaýarys.geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.

BS-630- (7)
BS-630- (5)

  • Öňki:
  • Indiki: