takmynan 1

Ot ýakýan wagt

Qualityokary hilli we moda atmosferasyny görkezmek!

Qualityokary hilli

Rozetka klapany we pagoda gurluşy boýunça durnukly we ýokary temperatura alawyny öndürip biler;Howa gutusy uly kuwwata eýedir we uzak wagtlap işlemek isleglerini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli çişirilip bilner;

Düzülip bilinýän göçme

Rozetka klapany] we pagoda gurluşynda durnukly we ýokary temperatura alawyny öndürip biler;Fireangyn rozetkasynyň bölekleri berk we çydamly, ýokary temperatura (1300 ° C) çydamly;

Mikro ýalyn

Fireangyn rozetkasynyň bölekleri berk we çydamly, ýokary temperatura (1300 ° C) çydamly;Islendik gurşawda taýyn ot almagy üpjün etmek üçin dizaýny we awtomatiki ot alma enjamyny çalyşyň;

Açyk ot ýakmak

Islendik gurşawda taýyn ot almagy üpjün etmek üçin dizaýny we awtomatiki ot alma enjamyny çalyşyň;Ameangyny sazlamak ýönekeý we çeýe, ýangynyň ululygy birneme durnukly.

Mikro gök alaw

Rozetka klapan we pagoda gurluşy ýokary temperatura alawyny öndürip bilýän seresaplylyk bilen öndürilýär;Ameangyny sazlamak ýönekeý we çeýe, ýangynyň ululygy birneme durnukly.

BRAND HEKAYASY

Biz 2014-nji ýylda döredilen Dongguan Rebo Haryt Co., Ltd., hünär ösüş topary we satuwdan soň ajaýyp topary bolan ýangyç pudagynda 22 ýyl tejribesi bar.Efficiencyokary netijelilik kärhanalaryň durnukly we çalt ösüşiniň möhüm nokadydyr.“Hil we bitewilik” medeni esasy gymmatlyklaryna laýyklykda hiliň we bitewiligiň kepilligini berjaý etmelidiris.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin zawody berk dolandyrmak, üznüksiz täzelik we ösüş.

img hakda

Flamethrower jemgyýeti

Öndürilen dürli tüpeň görnüşleri owadan, gurluşy taýdan amatly, amaly taýdan amatly, hil taýdan ajaýyp we ussatlygy bilen ýokary hilli we moda atmosferany görkezýär.

  • 1-nji surat
  • 4-nji surat
  • 2-nji surat
  • 3-nji surat
Öňki
Indiki