Lomaý göçme çişirilýän açyk howada BS 700 elektron fakel çyrasy

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: kümüş, gara

2. Ölçegi: 15.2X7.4X19.5 sm

3. Agramy: 330 gr

4. Howanyň kuwwaty: 20g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Alýumin garyndy gabygy

7. Howpsuzlyk gulpy

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: goşa gül

11. Daşarky karton: 60 sany karton;10 sany / orta guty

12. Ölçegi: 62.5 * 49.3 * 57 sm

13. Jemi arassa agramy: 27.5 / 26kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Howpsuzlyk üçin tötänleýin ýanmagyň öňüni almak üçin çagalaryň howpsuzlygy gulpy.

2. Güýçli ýangyn güýji basyşsyz zatlary ýakýar.Fireangyn güýjüni sazlamak we ody doldurmak aňsat.

3. Doldurylýan we işlemek aňsat, götermek we saklamak aňsat.

4. Barbekýu, çilimi yşyklandyrmak, kebşirlemek, bambuk senetlerini gaýtadan işlemek, guratmak, piknik we ulanmak isleýän beýleki ýagdaýlaryňyz.

BS-700- (2)
BS-700- (3)

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Butan doldurylandan soň ot ýakmak üçin basyň.Doldurylandan soň 5 minutdan az garaşmaň we fakeliň üstünden aşa zarýad bermäň, uly apelsin alawyna sebäp bolup biler, bu howply.

2. Üznüksiz alaw re modeimine geçiň: Fakeli ýakanyňyzda ot ýakmagy sagat ugruna öwüriň we ody ýakar.

3. ameangynyň derejesini dolandyrmak üçin pyçak düwmesini süýşüriň, butan ýakylanda seresap boluň.

4. Ot almagy "aç" stansiýasyna öwüriň, ýalyn öçer.Ulanylandan soň, heläkçiligiň döremeginiň öňüni almak üçin ot ýakmagy gulplaň.

BS-700- (4)
BS-700- (5)

Armyly maslahatlar

1. Ulanylanda oda ýa-da ýangyndan goraýan turba degmäň.

2. Ulanylandan soň derrew alawdan goraýan turba degmäň.

3. Çyra fakelleri çagalar gözegçiliksiz ulanmaly däldir.

4.Gaty doly çişirmäň we inflýasiýanyň wagty 10 sekuntdan geçmeli däldir.

5. Inflýasiýadan öň, bişirilen fakeldäki galyndy butany arassalaň.Inflýasiýadan soň, ýangyn uçarynyň öňüni almak üçin birnäçe minut durmaly.

BS-700- (9)
BS-700- (8)

Şowsuzlygy nädip çözmeli?

Ilki bilen önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär we kemçilik derejesi 0,2% -den pes.

Ikinjiden, ýarym ýyllyk kepillik döwründe kiçi partiýalarda täze sargytlar üçin täze çyralar ibereris.Kemçilikli partiýalar üçin ony bejerip, size ibereris, ýa-da ara alyp maslahatlaşyp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: