CE şahadatnamasy BS-107 Awtomatiki pizzoelektrik gök alaw butan çilimini has çilim çekýän fakel

Gysga düşündiriş:

1. Ölçegi: 4.1X3X12.5 sm

2. Agramy: 99g

3. Gazyň mukdary: 4g

4. Plastiki + sink garyndysy

5. fireeke ot (uly ot)

6. uelangyç: Butan

7. Wagt: Dynç alyş, syýahat, oturylyşyk, toý

Guty gaplamasyny görkeziň

Gaplamak: 144 sany / guty;12 sany / görkeziş gutusy;

Daşarky gutynyň ululygy: 39 * 30.5 * 41 sm

Jemi / arassa: 17.5 / 16.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Howpsuzlyk elmydama birinji ýerde durýar, önümlerimiziň pudaklaýyn howpsuzlyk görkezmelerine laýyk gelýändigi üçin berk synagdan geçirilýär.

2. Moda dizaýny, ulanmak we götermek aňsat.Alýumin garyndy turbasy.

3. Uzak möhletli ulanylmagyny üpjün etmek üçin aşagyndaky çişiriji enjam bilen çişirilýän klapan.

4. mishli mis burun, ýokary temperatura alawy, ýokary ýangyn güýji, ýangyny durnukly gyzdyrmak.

5. Wyklýuçatel düwmesi berk we amatly, el bolsa rahat duýulýar.

BS-107- (2)
BS-107- (3)

Ulanyş ugry

1. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň. Tank 5 sekuntda doldurylmalydyr. Gazyň durnuklaşmagy üçin birnäçe minutdan rugsat beriň.

2. Trigeri basyň.

3. Alawy dolandyrmak üçin aşaky sazlaýjy halkany ulanyň.

4. Fakeli öçürmek üçin barmagyňyzy boşadyň.

BS-107- (4)
BS-107- (5)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2.Butan ulanýan bolsaňyz, fakeli tersine öwüriň we butan silindrini gaz zarýad klapanyna basyň.

3. Zarýad berlenden soň, gaz durnuklaşýança birnäçe minut garaşyň.

4. Fakeli ýangyn çeşmesiniň, gyzdyryjy ýa-da ýanýan ýeriň ýanynda ulanyň.

5. Ulanylanda ýa-da ulanylandan soň derrew burnuňyza degmäň, ýogsam gyzyp bilersiňiz.

6. Önümde ýangynyň ýokdugyna göz ýetiriň we ony saklamazdan ozal sowadyldy.

7. Önümi rugsatsyz sökmäň ýa-da bejermäň.

8. Önümi 5 minutdan köp ulanmazlyk maslahat berilýär!

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary garşylaýarys.Geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.

BS-107- (8)
BS-107- (6)

  • Öňki:
  • Indiki: