BS-202 lomaý satuw gazy doldurylýan alaw uçary butan fakel ýeňil

Gysga düşündiriş:

1. Ölçegi: 8.2X3.5X12.5 sm

2. Agramy: 108g

3. Gazyň mukdary: 6g

4. Plastiki + sink garyndysy

5. Düzülip bilinýän açyk alaw

6. uelangyç: Butan

Blister gaplamak

Gaplamak: 100 sany / guty;10 sany / orta guty;

Daşarky gutynyň ululygy: 74.5X30.5X41 CM

Jemi / arassa: 16.5 / 15.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Elektron gysga wyklýuçatel düwmesi, göni gök alawyna, wyklýuçatel düwmesi ortaça berk we amatly.

2. Baş jikme-jiklikler, çişirilýän enjam, adamlaşdyrylan görnüş dizaýny, orta el duýgusy.

3. Uzak möhletli ulanylmagyny üpjün etmek üçin aşaky çişirilýän deşik, çişirilýän enjam.

4. Gurmak aňsat we çydamly.

5. Ulanmak isleýän ähli ssenariýalaryňyza ýüz tutuň.

BS-202- (2)
BS-202- (6)
BS-202- (7)
BS-202- (9)

Ulanyş ugry

1. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň. Tank 5 sekuntda doldurylmalydyr. Gazyň durnuklaşmagy üçin birnäçe minutdan rugsat beriň.

2. Trigeri basyň.

3. Alawy dolandyrmak üçin aşaky sazlaýjy halkany ulanyň.

4. Fakeli öçürmek üçin barmagyňyzy boşadyň.

BS-202- (5)
BS-202- (4)

Çäreler

1. Butan ulanýan bolsaňyz, fakeli tersine öwüriň we butan silindrini zarýad klapanyna itekläň.

2. Zarýad berlenden soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň.

3. Çyrany ot, gyzdyryjy ýa-da ýanýan zatlaryň ýanynda ulananyňyzda seresap boluň.

4. Ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň, ýogsam ýanmagyňyz mümkin.

5. Önümiň içinde açyk alawyň ýokdugyna we saklanmazdan ozal sowadylandygyna haýyş edýäris.

6. Önümi rugsatsyz sökmäň ýa-da bejermäň.

7. Çagalardan uzak duruň.

Biz bilen habarlaşyň

Islendik yşyklandyryjy!Sitata hoş geldiňiz!

Lhli yşyklandyryjylar, gaz çyralary, fakel çyralary Jet çyralary, çyralar, aşhana çyralary, kempir çyralary.Biziň üpjün edip biljek zatlarymyz.

Bize suratlar iberiň, soň hemme zat mümkin.

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary garşylaýarys.geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.


  • Öňki:
  • Indiki: