Mahabatlandyryş WS-509C çydamlylyk krem ​​brulee köp funksiýaly butan reaktiw alaw fakeli

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňki: gara + mämişi

2. Ölçegi: 140X105X42mm

3. Agramy: 123 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

6. Tersine ulanyp bolýar

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: sorujy kartoçka

11. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

12. Ölçegi: 75 * 35 * 43 sm

13. Jemi arassa agramy: 18/17 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Doly doldurylýar we butan ýangyjynyň islendik markasy bilen işläp bolýar.

2. dutyokary derejeli materialdan ýasalan we dowamly gurulýar.

3. Göçme ululyk kempir ýa-da öýde ulanmak üçin amatly.

4. “piezo Ignition” tehnologiýasy bilen ýakyň, has ygtybarly we has çalt.

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Butan doldurylandan soň ot ýakmak üçin basyň.Doldurylandan soň 5 minutdan az garaşmaň we fakeliň üstünden aşa zarýad bermäň, uly apelsin alawyna sebäp bolup biler, bu howply.

2. Üznüksiz alaw re modeimine geçiň: Fakeli ýakanyňyzda ot ýakmagy sagat ugruna öwüriň we ody ýakar.

3. ameangynyň derejesini dolandyrmak üçin pyçak düwmesini süýşüriň, butan ýakylanda seresap boluň.

4. Ot almagy "aç" stansiýasyna öwüriň, ýalyn öçer.Ulanylandan soň, heläkçiligiň döremeginiň öňüni almak üçin ot ýakmagy gulplaň.

Çäreler

1. Ulanylanda, önümiň gaz düzüminiň azalmagy we daş-töweregiň üýtgemegi bilen ýangynyň beýikligi belli bir derejede üýtgär, bu adaty hadysadyr.

2. Ökde butan gazyny ulanyň, pes gaz önüme zeper ýetirer we ömrüni azaldar.

3. Gaz goşanyňyzda otdan uzak duruň.

4. Şişirilende, howa girelgesinde howa syzmagy bar bolsa, bu gaz silindriniň doludygyny aňladýar.

5. Önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we sowadylandygyny we saklanandygyny tassyklaň.

WS-509C- (2)

Biz hakda

Bizde ýokary hilli gözegçilik ulgamy bar.Tejribe toplamak we ösen tehnologiýany ornaşdyrmak bilen, ähli taraplaýyn güýjümizi yzygiderli ösdüreris.Tehniki güýç, dizaýn ukyby we bäsdeşlik bahasy bilen öz bazarymyzy gazandyk we müşderilerimiziň ynamyny we goldawyny gazandyk.


  • Öňki:
  • Indiki: