Jet alaw aşhana çyrasy WS-518C aşhana aşhanasynyň fakel aşpez butany ýeňil

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: ak + çal

2. Ölçegi: 200X70X50mm

3. Agramy: 180 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 22mm

6. Düzülip bilinýän ýalpyldawuk we açyk alaw

7. Tersine ulanyp bolýar

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: sorujy kartoçka

11. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

12. Ölçegi: 83 * 33 * 52 sm

13. Jemi arassa agramy: 24/22 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1.Ergonomiki, ýeňil we ykjam dizaýn bilen, eliňize aňsatlyk bilen gabat gelýän bu nahar fakelini dolandyrmak we götermek aňsat.

2. Aşak, uzak möhletli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin yzygiderli çişirilip bilinýän çişirilýän enjam.

3. Ot rozetkasynyň bölekleri berk we çydamly, ýokary temperatura garşylygy, ýokary howpsuzlygy.

4. pleönekeý işlemek, fakeli ot bilen ýakmagyň zerurlygy ýok, diňe ýakmak üçin düwmä basyň.

5. Karamelizasiýa edýän crème brûlée, syrçaly bişirilen hamam, panjara biftek, panjara jaň burçlary, eredilen peýnir we tostlanan çörek bölekleri üçin ajaýyp.

Ulanyş ugry

1. fuelangyç guýusyny dolduryň.

2. Trigeri basyň.

3. Alawy dolandyrmak üçin aşaky sazlaýjy halkany ulanyň.

4. Elçyrany öçürmek üçin barmagyňyzy boşadyň.

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2.Butan ulanýan bolsaňyz, fakeli tersine öwüriň we butan silindrini gaz zarýad klapanyna basyň.

3. Zarýad berlenden soň, gaz durnuklaşýança birnäçe minut garaşyň.

4. Fakeli ýangyn çeşmesiniň, gyzdyryjy ýa-da ýanýan ýeriň ýanynda ulanyň.

5. Ulanylanda ýa-da ulanylandan soň derrew burnuňyza degmäň, ýogsam gyzyp bilersiňiz.

6. Önümde ýangynyň ýokdugyna göz ýetiriň we ony saklamazdan ozal sowadyldy.

7. Önümi rugsatsyz sökmäň ýa-da bejermäň.

8. Önümi 5 minutdan köp ulanmazlyk maslahat berilýär!

9. Gyzdyrylan bölekleri ýa-da zatlary suwa çümdürmäň, tebigy sowamaga mümkinçilik beriň.

WS-518C- (2)

  • Öňki:
  • Indiki: