WS-510C Göçme ýel geçirmeýän Butan gazy çilim çekýän enjam Jet Flame çilimini ýeňilleşdirýär

Gysga düşündiriş:

1. Reňk: Ak

2. Ölçegi: 165 × 67 × 40mm

3. Agramy: 117 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: sorujy kartoçka

11. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

12. Ölçegi: 75 * 29 * 43 sm

13. Jemi arassa agramy: 18/17 KG


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. 1. highokary güýçli materialdan ýasalan, çydamly.

2. Doldurylýan, butan ýangyjynyň islendik markasy bilen ulanylyp bilner.

3. Alýumin garyndy burun ýokary temperatura çydamly bolup, fakeliň ömrüni uzaldýar.

4. Alaw siziň talaplaryňyza görä sazlanyp bilner, temperatura 1300 ° C-e ýetip biler.

5. Göçme fakel kempir üçin ajaýyp saýlawdyr.Açyk çärelerde giňden ulanylýar.

Ulanyş ugry

1. Ot açmazdan ozal wyklýuçatelini CLOSE-den Açyň we düwmäni basyň.

2. ameangyny we fakeliň arasyndaky howany sazlaýjy gural bilen sazlaň.

3. Uly alaw (+) bilen kiçi alawyň (-) arasyndaky alawy dolandyrmak üçin sazlaýjy tigir ulanyň.

4. Fakel ýaragyny saklanyňyzda açary açyň.

Çäreler

1. Ulanylanda, ýangynyň beýikliginiň belli bir derejede üýtgejekdigi, bu adaty hadysadyr.

2. qualityokary hilli butan gazyny ulanyň, pes gaz önüme zeper ýetirer.

3. Şişirilende, onuň howpsuz we şemalladylýan ýerde bolmagyny üpjün ediň.

4. Önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we sowadylandygyny we saklanandygyny tassyklaň.

5. Nahar bişirmek üçin butan fakeliniň awtomatiki sazlanýandygyny ýa-da işlemeýändigini görseňiz, howpsuzlyk üçin ulanmagy bes ediň.

WS-510C- (2)

Biz bilen habarlaşyň

Islendik yşyklandyryjy!Sitata hoş geldiňiz!

Lhli yşyklandyryjylar, gaz çyralary, fakel çyralary Jet çyralary, çyralar, aşhana çyralary, kempir çyralary.Biziň üpjün edip biljek zatlarymyz.

Bize suratlar iberiň, onda hemme zat mümkin!

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary garşylaýarys.geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.


  • Öňki:
  • Indiki: