WS-502C Gyzgyn satuw göçme aşhana ýeňil aşhana ýel geçirmeýän aşpez poslamaýan polat aşhana ýeňil

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: gara + mämişi

2. Ölçegi: 153X67X40mm

3. Agramy: 125g

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

6. uelangyç: Butan

7. Logol: özleşdirilip bilner

8. Gaplamak: sorujy kartoçka

9. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

10. Ölçegi: 75 * 29 * 43 sm

11. Jemi arassa agramy: 18/17 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. fireokary ýangyn güýji, durnukly alaw ýyladyşy, gabygyň ýokary temperatura garşylygy, ýakmak aňsat däl.

2. Ot rozetkasynyň bölekleri berk we çydamly, ýokary temperatura (1300 °) çydamly.

3. Howa gutusy uly kuwwata eýedir we uzak möhletli işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe gezek çişirilip bilner.

4. Dürli gurşawda taýyn ot almagy üpjün etmek üçin täze wyklýuçatel dizaýny we awtomatiki ot ýakmak enjamy.

5. Dürli ýagdaýlar üçin köpugurly fakel.

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Wilkany basyň we aýlaň.

2. Ot alma düwmesini basyň.

3. Otuň ululygyny dolandyrmak üçin rotasiýa gazy sazlaýjy wyklýuçatel.

4. Dürli alawy sazlamak üçin ýalyn düwmesini aýlaň (Softumşak ot / Tüýkürmek oty).

Çäreler

1. Dogry gurlan gaz silindrini ulanyň we görkezmelere laýyklykda dogry guruň.

2. Syzyp çykan ýagdaýynda, ony ulanmagy bes ediň, ýogsam ol ýakylýar.

3. Krateriň üstünde ot ýakmak ýa-da ulanmak gadagandyr.

4. airüzüňize ýa-da bedeniňize howa çotgasyny ulanmaň.

5. Krater dumandan çykanda, ot bermäň.Howa gözegçiligini 3-4 sekunt berkiteniňizden soň süýşüriň, soňra tutaşdyrmak işini täzeden başlaň.

WS-502C

Biz bilen habarlaşyň

Bazaryň üýtgeýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýa ünsi yşyklandyryjylary gözlemek we ösdürmäge gönükdirdi.Şondan bäri kompaniýa has ýeňil tehnologiýa boýunça tejribesini güýçlendirdi we adam merkezi dizaýn filosofiýasyny senagat we öý çyralarynyň birnäçesini ösdürmäge ulandy.Tejribe çekmek we ösen tehnologiýany ornaşdyrmak arkaly giňişleýin güýjümizi yzygiderli ösdürýäris.Tehniki güýç, dizaýn ukyby we bäsdeşlik bahasy bilen müşderilerimiziň ynamyny we goldawyny gazandy.Ightshli görnüşdäki yşyklandyryjylar, gaz çyralary, fakel çyralary, uçar çyralary, aşhana çyralary, kempir çyralary we ş.m.Islendik ýeňil!Sitatalar hoş geldiňiz!Bize suratlar iberiň, islendik zat mümkin.


  • Öňki:
  • Indiki: