WS-525C Butane fakeli doldurylýan aşhana fakeli, kemping üçin sazlanyp bilinýän alaw bilen ýeňil öwüsýän fakel

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: gara + mämişi

2. Ölçegi: 160X70X40mm

3. Agramy: 118 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

6. Tersine ulanyp bolýar

7. uelangyç: Butan

8. Logotip: özleşdirilip bilner

9. Gaplamak: sorujy kartoçka

10. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

11. Ölçegi: 75 × 29 × 43CM

12. Jemi arassa agramy: 18/17 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Doly doldurylýar we butan ýangyjynyň islendik markasy bilen işläp bolýar.

2. highokary güýçli materialdan ýasalan, çydamly.

3. Göçme ululyk kempir ýa-da öýde ulanmak üçin amatly.

4. Piezoelektrik ot ýakmak tehnologiýasyny ulanmak has ygtybarly we has çalt.

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Wyklýuçateliň gulpuny basyň.

2. Ot alma düwmesini basyp saklaň we alawy saklamak üçin barmak bilen gulp ýagdaýyna ýokaryk süýşüriň.

3. “Igniton” düwmesine täzeden bassaňyz, “Dowamly Flame Latch” täzeden başlar we ýangyny söndürer.

4. Fakeli dowamly alaw üçin ulananyňyzdan soň, ýangyn birden öçýär.

5. Fakeli tersine saklaň we fakeliň göwresini sarsdyryň. Iň oňat gazlaşdyrmak üçin bu hereketden soň.

Çäreler

1. Ulanylanda, önümiň gaz düzüminiň azalmagy we daş-töweregiň üýtgemegi bilen ýangynyň beýikligi belli bir derejede üýtgär, bu adaty hadysadyr.

2. Gaz goşanyňyzda töwereginde ot bolmaly däldir.

3. Çilim çekýän wagtyňyz doldurmaň.

4. Ökde butan gazyny ulanyň, pes gaz önüme zeper ýetirer we ömrüni azaldar.

5. Haryt ýangyç guýlandan soň azyndan 1-3 minut garaşyň.

WS-525C

Biz bilen habarlaşyň

Bazaryň üýtgeýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýa ünsi yşyklandyryjylary gözlemek we ösdürmäge gönükdirdi.Şondan bäri kompaniýa has ýeňil tehnologiýa boýunça tejribesini güýçlendirdi we adam merkezi dizaýn filosofiýasyny senagat we öý çyralarynyň birnäçesini ösdürmäge ulandy.Tejribe çekmek we ösen tehnologiýany ornaşdyrmak arkaly giňişleýin güýjümizi yzygiderli ösdürýäris.Tehniki güýç, dizaýn ukyby we bäsdeşlik bahasy bilen müşderilerimiziň ynamyny we goldawyny gazandy.Ightshli görnüşdäki yşyklandyryjylar, gaz çyralary, fakel çyralary, uçar çyralary, aşhana çyralary, kempir çyralary we ş.m.Islendik ýeňil!Sitatalar hoş geldiňiz!Bize suratlar iberiň, islendik zat mümkin.


  • Öňki:
  • Indiki: