WS-519C temperatureokary temperatura sazlanyp bilinýän metal Ignasiýa mikro butan gaz fakelini ýeňilleşdirýär

Gysga düşündiriş:

1. Reňk: gyrmyzy

2. Ölçegi: 180X70X50mm

3. Agramy: 156 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 22mm

6. Tersine ulanyp bolýar

7. uelangyç: Butan

8. Logotip: özleşdirilip bilner

9. Gaplamak: sorujy kartoçka

10. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

11. Ölçegi: 83 * 33 * 52 sm

12. Jemi arassa agramy: 24/22 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. weeňil we göçme, ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biler.Gurallar gutusyna aňsatlyk bilen ýerleşdiriň.Ameangyny takyk dolandyrmak.

2. pleönekeý işlemek we ýokary howpsuzlyk, yşyklandyrmak üçin düwmä basyň.

3. Ergonomiki dizaýn, özüňizi rahat duýuň, barmaklar ýakylmaz.

4. Aşhana fakelleri ajaýyp sowgatlar.Açyk çäreleriň köpüsi üçin iň gowusy.

Ulanyş ugry

1. Butan gazyny birikdiriň we düzediň.

2. Düwmäni haýallyk bilen "+" ugruna öwüriň, gaz akyp başlaýar.

3. Soňra dolandyryş düwmesiniň ortasyndaky "PUSH" düwmesini basyň.

3. Alawy zerurlyklaryňyza görä "-" we "+" (pes we ýokary yssy) pozisiýalaryň arasynda sazlaň.

4. Iki minut ýakylandan soň, enjam gyzdyrylýar we dargadylmazdan islendik burçda ulanylyp bilner.

Çäreler

1. Möhüri saklamak üçin bölekleri ýygy-ýygydan barlaň.

2. Garrylygy we könelişenligi ýüze çykarylsa, wagtynda çalşylmalydyr.

3. Ulanylanda ýanýan ýeri goýuň.

4. locationer ýylylyk çeşmesine ýakyn bolmaly däldir, temperaturanyň gaty ýokary ýerinde goýmaň we açyk alawyň ýanynda goýmaň.

5. Rugsat berilmezden sökmek we abatlamak düýbünden gadagan.

WS-519C- (2)

Biz bilen habarlaşyň

Islendik yşyklandyryjy!Sitata hoş geldiňiz!

Lhli yşyklandyryjylar, gaz çyralary, fakel çyralary Jet çyralary, çyralar, aşhana çyralary, kempir çyralary.Biziň üpjün edip biljek zatlarymyz.

Bize suratlar iberiň, onda hemme zat mümkin!

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary garşylaýarys.Geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.


  • Öňki:
  • Indiki: