WS-628C açyk fotosuratlar, butan gazy ýeňil gaz kebşirleýji fakel

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňki: gara + gyzyl

2. Ölçegi: 225 * 40 * 70MM

3. Agramy: 171g

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 22mm

6. Düzülip bilinýän ýalpyldawuk we açyk alaw

7. Tersine ulanyp bolýar

Uelangyç: Butane

Blister gaplamak

Gaplamak: 100 sany / karton;

Ölçegi: 73 × 49 × 60 sm

Jemi arassa agramy: 22/20 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Doly awtomatiki elektron otlamak, ygtybarly we ýönekeý, eliňizde amatly.

2. Howa gutusy uly kuwwata eýedir we uzak möhletli işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe gezek çişirilip bilner.

3. Gaz sazlaýjy bilen, ýangynyň intensiwligini dolandyryp bolýar we işlemek aňsat.

4. Mugt aýlanmak, diňe tersine ulanylyp bilinmän, çyglylyga we ýel geçirmeýän, elektrik kebşirlemekden has gowy.

5. Gaz baky 1,6 sagatdan 2 sagada çenli üznüksiz ulanylyp bilner we täze tanky çalyşmak üçin birnäçe sekunt gerek.

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Howpsuzlyk gulpuny ýapykdan açyň.

2. Elektron klipiň düwmesini aňsatlyk bilen basyň, gaz çykýar we ýalyn ýakylýar.

3. ameangynyň ululygy önümiň öň tarapyna sazlaýjy leňri basyp düzedilip bilner.

4. Alawy öçürmeli bolanyňyzda, howpsuzlyk gulpuny öçüriň.

5. Önümi saklanyňyzda önümi ýapyk saklaň.

Çäreler

1. Çagalardan uzak duruň;

2. Gaz goşanyňyzda ýangyjy materiallara üns beriň;

3. Howpdan gaça durmak üçin ýangyjy materiallar bilen ýüzbe-ýüz bolmak gadagandyr;

4. Ot ýakanyňyzda, ot ýakýan ýerini tapyň we ýakmak üçin wyklýuçatelini ortaça basyň;

5. Çyrany uzak wagtlap ýokary temperatura gurşawynda goýmaň;

6.Eger erbet hilli gaz ulansaňyz, ýagtylygyň hiline täsir eder;

7. uelangyç guýlanda ýangyç ýakmaň;

8. Çagalardan uzak duruň;

9. Basyşly ýanýan gaz bar, yssy ýa-da gün şöhlesine duçar bolmaň.

WS-628C- (2)

  • Öňki:
  • Indiki: