Zawod üpjünçiligi BS-230 ygtybarly hilli näzik göçme iýmit butan fakeli

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňk: kümüş, gara, gyzyl, ýaşyl, gök, altyn

2. Ölçegi: 10.1X6.2X13,8 sm

3. Agramy: 177 gr

4. Howanyň kuwwaty: 10g

5. Howpsuzlyk gulpy

6. Kelläniň üstünde sazlanyp bilinýän alaw ululygy

7. Alýumin garyndy gabygy

8. uelangyç: Butan

Gaplamak: goşa gül

Daşarky karton: 100 sany karton / karton;10 sany / orta guty

Ölçegi: 88 * 39.5 * 49,5 sm

Jemi arassa agramy: 26/25 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Howpsuz gulp bilen, ýokarsynda sazlap bolýan alaw, alýumin garyndy korpusy.

2. Dizaýn, hünär moda dizaýny boýunça materiallar.

3. Alýumin garyndy turbasy, gitmek aňsat, götermek aňsat.

4. temperatureokary temperatura çydamly gorag turbasy.

5. Model işde ygtybarly we gurnamakda amatly.

BS-230T- (5)
BS-230T- (2)

Ulanyş ugry

1. Ot açmazdan ozal wyklýuçatelini CLOSE-den Açyň we düwmäni basyň.

2. ameangyny we fakeliň arasyndaky howany sazlaýjy gural bilen sazlaň.

3. Uly alaw (+) bilen kiçi alawyň (-) arasyndaky alawy dolandyrmak üçin sazlaýjy tigir ulanyň.

4. Fakel ýaragyny saklanyňyzda açary açyň.

BS-230T- (3)
BS-230T- (4)

Çäreler

1. Ulanylanda ýa-da ýanmazlyk üçin ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

2. Saklamazdan ozal önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we sowadylandygyny tassyklaň;

3. Özüňiz bilen sökmäň ýa-da bejermäň;

4. Basyşly ýanýan gazy öz içine alýar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

5. Şemalladylýan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

6. Howpdan gaça durmak üçin ýüzüň, deriniň, eşikleriň we beýleki ýanýan zatlaryň ot kellesiniň ugruna gönükdirilmegi düýbünden gadagan.

D.
F.
G.

Biz bilen habarlaşyň

Kompaniýa bazardaky iň ýokary hilli aşhana önümlerini hödürlemegi maksat edinýär we müşderileriň göwnünden turmak birinji orunda durýar.Özboluşly fakelimize ynanýarys we goldaýarys.Şol sebäpli-de, kynçylyklarymyz ýok.Tejribe çekmek we ösen tehnologiýany ornaşdyrmak arkaly giňişleýin güýjümizi yzygiderli ösdürýäris.Tehniki güýç, dizaýn ukyby we bäsdeşlik bahasy bilen öz bazarymyzy gazandyk we müşderilerimiziň ynamyny we goldawyny gazandyk.Soramak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: