BS-860 Göçme aşhanada doldurylýan gök alaw ýyladyş gazy Fakel has ýeňil

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňk: gyzyl, gara, gök, ak

2. Ölçegi: 4.7X3.6X15.2 sm

3. Agramy: 185g

4. Howanyň kuwwaty: 6g

5. Otuň ululygyny ortada sazlaň

6. Sink garyndysy + plastmassa

7. uelangyç: Butan

8. Logotip: özleşdirilip bilner

9. Gaplamak: 40pc / karton;

10. Ölçegi: 44.5X37.5X25 sm

11. Jemi arassa agramy: 13.5 / 12.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Poslamaýan polatdan ýasalan: ýokary temperatura çydamly gabyk, gurlan mis ýadro we mis gyzdyryjy turba, güýçli ýangyn güýji.

2. temperatureokary temperatura gabygy, ýokary temperatura çydamly material gowy ýylylyk izolýasiýasyna eýe, çydamly we ýakmak aňsat däl.

3. Uzyn burçly burun we ýanmaz barmak goragçysy elleriňizi alawdan goraýar.

4. Wyklýuçatel düwmesi ortaça berk we rahat duýulýar.

5. Aşhana, piknik, kemping, açyk we ýapyk we ş.m.

BS-860- (1)
BS-860- (2)

Ulanyş ugry

1. Gaz fakelini ulanmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň.Bak 10 sekuntda doldurylmalydyr.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan birnäçe minut soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

3. Çilim fakelini ýakmak.Ilki bilen gulp düwmesini açyň.Soňra triggeri basyň.

4. Alawyň ýanmazlygy üçin.Ameangyn ýakylanda gulp düwmesini basyň.

5. Çilim fakelini öçürmek üçin.Gulp düwmesini açyň, soňra gulpda saklaň.

6. Alawy sazlamak: uly alaw bilen kiçi alawyň arasyndaky alawy dolandyrmak üçin wyklýuçateli sazlaň.

BS-860- (6)

Çäreler

1. Ulanylanda, önümiň gaz düzüminiň azalmagy we daş-töweregiň üýtgemegi bilen ýangynyň beýikligi belli bir derejede üýtgär, bu adaty hadysadyr.

2. Gaz goşanyňyzda töwereginde ot bolmaly däldir.

3. Çilim çekýän wagtyňyz doldurmaň.

4. Ökde butan gazyny ulanyň, pes gaz önüme zeper ýetirer we ömrüni azaldar.

5. Haryt ýangyç guýlandan soň azyndan 1-3 minut garaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki: